ДАБОМ Производи

ДАБОМ произведува повеќе од 50 производи со широк спектар на примени, при што поголемиот број производи се однесуваат за завршни работи во градежништвото.

Нашите производи се изработени од различни типови на полимерни материјали со различна тврднина и еластичност, од увезени и домашни суровини.